مشاوره فنی و مهندسی
مشاوره فنی و مهندسی

مشاوره فنی و مهندسی

طراحی بر مبنای الزامات خاص

خدمات زیر در زمینه طراحی و مهندسی بنیادی قابل ارایه می‏باشد:

  • طراحی صفرمبنای انواع شیرآلات صنعتی، شعله گیرها، سیستم ‏های دوار و سیستم ‏های انتقال حرارت بر مبنای الزامات و خواسته‏ های مشتری
  • ارزیابی و اصلاح الزامات ارایه شده توسط مشتری برای تعریف یک مساله بهینه فنی و اقتصادی و منطبق بر  استانداردهای موجود
  • بازطراحی، بهینه‏ سازی و مهندسی معکوس انواع شیرآلات صنعتی، شعله گیرها، سیستم‏ های دوار و سیستم ‏های انتقال حرارت بر مبنای نمونه موجود
  • پیاده‏ سازی مباحث طراحی، تولید و تست تا مرحله‏ ی تایید تست‏ های پذیرش و عملکرد از مراکز معتبر
  • تهیه مستندات فنی مورد نیاز در مراحل مختلف طراحی، تولید، مدیریت کیفیت و تست