طراحی و مهندسی بنیادی
طراحی و مهندسی بنیادی

طراحی و مهندسی بنیادی

طراحی صفرمبنای انواع شیرآلات صنعتی، شعله گیرها و سیستم ‏های دوار بر مبنای الزامات و خواسته ‏های مشتری تا مرحله‏ ی تایید تست‏ های پذیرش و عملکرد