شعله‏ گیرها
شعله‏ گیرها

شعله‏ گیرها

طراحی، تولید و تست

شعله ‏گیرها یک وسیله ایمنی برای محافظت از ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و پرسنل از خطرات انفجار و گسترش آتش است. این سیستم های ایمنی اثرات انفجار را محدود نموده، خطرات آن را کاهش داده و مانع انتقال شعله می شوند؛ این ماموریت با جلوگیری از انتقال شعله و انتقال انفجار در مسیر سیال قابل اشتعال انجام می شود. طراحی و تولید انواع شعله‏ گیرهای درون خطی و شعله‏ گیرهای انتهای خط تا قطر "12 و در شرایط کاری مختلف در این مجموعه امکان ‏پذیر می‏باشد.