شیرهای توپی
شیرهای توپیشیرهای توپی

از سایز "2 تا "20 و در فشارهای کاری مختلف تا کلاس 1500

شیر توپی نوعی از شیر است که از یک ساچمه توخالی و چرخش 90 درجه‏ای آن برای کنترل جریان استفاده    می کند. هنگامی که سوراخ ساچمه در جهت جریان قرار می گیرد شیر باز است و زمانی که ساچمه از طریق دسته یا عملگر مربوطه به میزان 90 درجه چرخانده می شود شیر بسته خواهد شد.

دریچه های شیر دوام مناسبی دارند، بعد از بارها عملکرد همچنان قابل اعتماد هستند، و حتی پس از مدت زمان طولانی غیر فعال بودن، به راحتی بسته می شوند. این ویژگی ها؛ سبب می‏شود شیرهای توپی انتخاب مناسبی برای ماموریت‏های قطع مسیر عبوری و یا کنترل آن باشند. با این وجود، این شیرها دقت خوبی در کاربردهای تنظیمی ندارند.

امکان طراحی و تولید انواع شیرهای توپی (full bore, reduced bore, three-piece body, split body, top entry, and welded) از سایز "2 تا "20 و در فشارهای کاری مختلف تا کلاس 1500 بر مبنای الزامات و خواسته‏های مشتری در این مجموعه وجود دارد.