آموزش و روابط عمومی
آموزش و روابط عمومی

آموزش و روابط عمومی

ارتباط با مشتری

ماموریت این بخش ارایه خدمات آموزشی در مباحث مختلفی شامل طراحی مفهومی و اولیه، ساختارشناسی شیرآلات صنعتی و سیستم ‏های دوار، ملاحظات فنی و تولیدی و الزامات و روند اجرای فرایندهای FMEA & DFMEA می ‏باشد. همچنین دریافت انواع درخواست‏ ها و استعلام‏ های طراحی، تولید و تامین کالا از صنایع و مراکز مختلف و پاسخ‏گویی به آنها از طریق این بخش به انجام می ‏رسد.