منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 

- در هر شرایطی خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و حرفه‏ ای می‏دانیم.
- منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه ما می‏باشد.
- ما خود را در قبال رفع نیازهای علمی و فنی و بالندگی دانش مهندسی کشور عزیزمان ایران، بومی‏ سازی فناوری و ایجاد اشتغال مسئول می‏دانیم.
- تلاش ما آن است در حیطه تخصصی شرکت، دانش بنیان عمل نموده؛ مجموعه‏ ای خلاق، نوآور و به روز باشیم.
- ما خود را در قبال کسب رضایت مشتری و ارایه خدمات و محصولات مطابق با الزامات و خواسته‏ های مشتری مسئول می‏دانیم.
- ما خود را در قبال کیفیت محصولات و تلاش برای بهبود مستمر آنها و نوآوری در ارائه محصولات مسئول دانسته و همواره تلاش می‏کنیم محصولاتی حداقل مطابق با استانداردهای ملی و بین‏ المللی ارائه نماییم.
- تمامی فعالیت‏ های شرکت در چهارچوب قوانین کشور انجام پذیرفته و اعضای شرکت همواره خود را ملزم به رعایت این قوانین می ‏دانند.